Projekti

Komercijalno i industrijsko

1,2 mw

Lokacija: Gifu, otok Honshu, Japan;Godina: 2021

3,06 mw

Lokacija: Jining, Shandong; Kina;Godina: 2021

4mw

Lokacija: Jining, Shandong; Kina;Godina: 2021

Stambeni

5KW

Lokacija: Xiangshan, Zhejiang, Kina;Godina 2017

16KW

Lokacija: Xiangshan, Zhejiang, Kina;Godina 2017

Korisnost

15 MW

Lokacija: Xiangshan, Zhejiang, Kina;Godina 2017

25 MW

Lokacija: Xiangshan, Zhejiang, Kina;Godina 2017

25KW

Mjesto: okrug Xiayi, HeNan, Kina;Godina: 2018

10 MW

Lokacija: Ningbo, Zhejiang, Kina;Godina:2018

15KW

Lokacija: XiangShan, Zhejiang, Kina;Godina: 2018

Projekt nadstrešnice od 1,5 MW

Lokacija Ningbo, Zhejiang, Kina;Godina 2020

700KW-Solarni-Projekt-Carport

Lokacija: Jining, Shandong, Kina;Godina: 2020